แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

ประกาศแก้ไขตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) บนประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมาย Chula MOOC

ประกาศแก้ไขตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) บนประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมาย Chula MOOC ตั้งแต่วันที่ 31 มี.. 2566 เป็นต้นไป

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ได้มีการประกาศตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ จึงต้องมีการแก้ไขตราสัญลักษณ์บนประกาศนียบัตรหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (PDAP Chula MOOC) ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป

แก้ไขตราสัญลักษณ์ในประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ สำหรับผู้เรียนที่ผ่านการอบรมและได้ดาวน์โหลดประกาศนียบัตรผ่านระบบก่อนหน้าวันดังกล่าว เมื่อท่านกดดาวน์โหลดใหม่จะได้รับประกาศนียบัตรฉบับใหม่พร้อมตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการของ สคส. โดยวันที่ออกประกาศนียบัตรจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่มีการออกประกาศนียบัตรฉบับใหม่

และ ขอแจ้งว่าประกาศนียบัตรที่จะจัดส่งไปยังที่อยู่ของผู้เรียนจะเป็นฉบับแก้ไขซึ่งปรากฏตราสัญลักษณ์ใหม่ของ สคส. โดยวันที่ออกประกาศนียบัตรจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกประกาศนียบัตรฉบับดังกล่าว