หลักสูตรการจัดการข้อมูล
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(สำหรับผู้บริหาร)

8 หัวข้อ
จำนวน 40 เนื้อหา

กรุณากรอกชื่อ และหน่วยงาน ก่อนเข้าชมคลิปคอร์สเรียน

ชื่อจริง นามสกุล (Name)(Required)