หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มภาครัฐฯ ประกอบด้วยเนื้อหาซึ่งครอบคลุม 5 ระบบงาน ดังนี้

คลิกที่ลิงค์ใต้แต่ละหัวข้อ เพื่อเปิดเข้าชมแต่ละคลิป