หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับประชาชน

หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประชาชน ประกอบด้วย 1 หัวข้อหลัก ประกอบด้วยเนื้อหา 5 คลิปด้วยกัน ดังต่อไปนี้

คลิกที่ลิงค์ใต้แต่ละหัวข้อ เพื่อเปิดเข้าชมแต่ละคลิป