หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 12 หัวข้อหลักๆ ด้วยกัน แต่ละหัวข้อประกอบด้วยเนื้อหา 5 คลิปด้วยกัน ดังต่อไปนี้

คลิกที่ลิงค์ใต้แต่ละหัวข้อ เพื่อเปิดเข้าชมแต่ละคลิป