แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG101.2(1)

กฎหมายและกฎอื่น ๆ ด้านดิจิทัล ตอนที่ 3

เนื้อหา:

สามารถอธิบายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหากไม่ปฏิบัติตาม