แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการประเมินการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG602.1

การประเมินความเป็นไปได้ของปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 1

เนื้อหา:

ระบุและประเมินความจำเป็นและความคุ้มค่าในการแก้กฎหมาย