แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG602(2)

บทสรุปการหรือและสรุปสาระสำคัญของการแก้ไข

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 5