แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับประชาชน

GLPD05

การใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ สำหรับประชาชน

เนื้อหา:

แนวทางการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ สำหรับประชาชน