แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทางดิจิทัลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน่วยงาน

DG502.2(1)

แผนการบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ ตอนที่ 1

เนื้อหา:

จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดิจิทัลขององค์กร