แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการประเมินผลการจัดการข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

DG202.2(2)

การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายด้านดิจิทัล ตอนที่ 2

เนื้อหา:

ประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลและหลักปฏิบัติดิจิทัล