แพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | Government Platform for PDPA Compliance

หลักสูตรการประเมินความเสี่ยงข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สรุป DG501(2)

บทสรุปการประเมินความเสี่ยงด้านดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ

เนื้อหา:

สรุปเนื้อหาหลักสูตรที่ 8