หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

คลิป: เปิดห้องเรียนหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

ทางเข้าห้องเรียน: ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ GPPC

คลิกเข้าห้องเรียน

วิธีการเข้าเรียน: ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดย Enrollment Code ซึ่งผู้เรียนจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

วิธีการเข้าเรียน

วิธีการเข้าเรียน

1. ลงทะเบียนเข้าสู่ห้องเรียนโดย Enrollment Code ซึ่งผู้เรียนจะใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2. ผู้เรียนต้องตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพราะ E-Certificate จะถูกสร้างอัตโนมัติจากข้อมูลที่ท่านบันทึกในระบบ

3. ผู้เรียนสามารถเลือกลงทะเบียนออนไลน์โดยใช้ Enrollment Code ที่ได้รับมา ได้ 3 รูปแบบ โดยศึกษาจากคลิปวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนเรียนได้โดยคลิกที่นี่: Chula Sharepoint

  • การลงทะเบียนด้วย facebook (สำหรับผู้เรียนที่มี facebook)
  • การลงทะเบียนด้วย Platform myCourseVille (สำหรับผู้เรียนที่ไม่มี facebook))
  • การสมัคร account ของ Platform myCourseVille สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่มี account

4. เกณฑ์การเรียน

  • ผู้อบรมต้องเรียนครบ 80% ของเนื้อหา จึงจะสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post Test) ได้
  • อบรมต้องสอบ Post Test ให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้ Certificate
  • Certificate เป็นรูปแบบ Electronic ซึ่งถูกสร้างให้ผู้อบรมเมื่อผ่านการสอบ Post Test

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียน

เกี่ยวกับการลงทะเบียน

สามารถส่งคำถามไปที่ line (Openchat) LawCU MOOC – PDPA – GPPC หรือสแกน QR Code

คลิกเข้า LINE OpenChat

เกี่ยวกับบทเรียน

สามารถส่งคำถามไปที่ “Facebook Group” (โดย click ที่ ปุ่ม “คุยกันใน Facebook Group” จากห้องเรียนออนไลน์ของท่าน) โดยในครั้งแรกท่านต้องขอเข้าร่วม (Join) และตอบคำถาม เพื่อให้ admin ตอบรับเข้า Facebook Group